Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 31 серпня 2001 р. N 1820

Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
31 серпня 2001 р. за N 62/364

Положенняпро порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна (далі - Положення) розроблене з метою реалізації повноважень місцевих органів виконавчої влади, визначених в Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженій наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.98 N 121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.98 за N 399/2839.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення визначає:

1.1. Порядок оформлення права власності та видачі свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб.

1.2. Порядок ведення книг прийому-видачі документів, на підставі яких здійснюється оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна, та їх зберігання.

2. Об'єктами нерухомого майна, на які оформляється право власності з видачею свідоцтв, є:

2.1. Житлові будинки (домоволодіння), розташовані на земельній ділянці під окремим номером по вулиці, площі, провулку, окремо визначені частини цих будинків (домоволодінь).

2.2. Нежитлові будинки, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, розташовані на окремих земельних ділянках вулиць, площі, провулків, під окремими порядковими номерами, окремо визначені частини цих будинків (будівель, їх комплексів).

2.3. Вбудовані в житлові будинки та прибудовані до житлових будинків нежитлові приміщення (в т. ч. комори, інші приміщення побутового призначення).

2.4. Квартири у багатоквартирних будинках.

2.5. Дачі, садові будинки.

2.6. Гаражі (в т. ч. одно-, двоповерхові, багатоповерхові гаражі, наземні та підземні гаражі), гаражі-автостоянки, автопаркінги та машиномісця в них (в т. ч. розташовані у вбудованих та прибудованих нежитлових приміщеннях в житлових будинках), гаражні бокси, інші капітальні споруди, які знаходяться на територіях гаражних кооперативів чи товариств.

3. Оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна з видачею свідоцтв здійснюється за рахунок коштів власників нерухомого майна або уповноважених ними органів (осіб).

РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОФОРМЛЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

4. Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації:

4.1. Здійснює оформлення права власності та видає свідоцтва про право власності фізичним та юридичним особам на об'єкти нежитлового фонду (крім нежитлових приміщень в будинках, реконструкція або будівництво яких фінансується Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та інших об'єктів нежитлового фонду, право власності на які оформляється Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації):

4.1.1. На новозбудовані, перебудовані або реконструйовані нежитлові будинки та приміщення, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, окремо визначені частини цих будинків (будівель, їх комплексів);

4.1.2. На вбудовані в житлові будинки та прибудовані до житлових будинків нежитлові приміщення (як частини цих будинків);

4.1.3. На об'єкти спільної власності, які в установленому порядку перебудовані або реконструйовані, внаслідок чого змінився розмір часток співвласників;

4.1.4. На будинки або їх частини (приміщення), що побудовані в результаті інвестиційної діяльності;

4.1.5. На об'єкти, які в установленому порядку включені до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (в т. ч. ті, що належать на праві повного господарського відання (оперативного управління) юридичним особам, включеним до переліку об'єктів, що підлягають приватизації);

4.1.6. На об'єкти, що передані до статутного фонду юридичної особи або передані (повернуті) засновникам (учасникам) юридичної особи при виході із складу засновників (учасників);

4.1.7. На об'єкти, передані у власність суб'єктів підприємницької діяльності, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

4.1.8. На об'єкти, що відповідно до законодавства передані у власність в результаті ліквідації юридичної особи;

4.1.9. На об'єкти, які в установленому порядку переведені із житлових в нежитлові;

4.1.10. На об'єкти, що перейшли у власність правонаступникам реорганізованих юридичних осіб;

4.1.11. Суб'єктам права державної та комунальної власності на об'єкти права державної та комунальної власності, що передаються в установленому порядку під заставу;

4.1.12. На об'єкти нежитлового фонду (з урахуванням підпункту 4.1 цього Положення) на підставі документів, встановлених законодавством України, які підтверджують право власності на ці об'єкти.

4.2. Створює та веде єдиний загальноміський інформаційно-комп'ютерний реєстр власників об'єктів нерухомого майна.

4.3. Організовує присвоєння ідентифікаційного коду об'єктам нерухомості, який є постійним незалежно від власника та ключовим для взаємозв'язку з автоматизованими системами міста з метою обміну інформацією щодо нерухомості.

6. Головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації:

6.1. Здійснює оформлення права власності та видає свідоцтва про право власності фізичним та юридичним особам:

6.1.1. На перебудовані або реконструйовані квартири багатоквартирних будинків взамін документів, встановлених законодавством України, які підтверджують їх право власності на ці об'єкти до перебудови або реконструкції;

6.1.2. На новозбудовані, перебудовані та реконструйовані житлові будинки.

6.1.3. На малоповерхові житлові будинки і котеджі, побудовані за кошти членів (у складі) колективів індивідуальних забудовників малоповерхового і котеджного будівництва;

6.1.4. На квартири, за які члени житлово-будівельних кооперативів чи товариств повністю внесли пайові внески;

6.1.5. На об'єкти житлового фонду (в т. ч. частини житлових будинків або квартири), що побудовані за кошти суб'єктів інвестиційної діяльності та передані їм у власність в установленому порядку;

6.1.6. На об'єкти житлового фонду (квартири тощо), які надаються їм в установленому порядку у власність замість їх власних, які знаходяться у будинках, що підлягають реконструкції чи знесенню;

6.1.7. На окремо збудовані гаражі, розташовані на територіях багатоповерхової несадибної житлової забудови, капітальні споруди, які знаходяться на територіях гаражних кооперативів чи товариств (крім гаражів членів цих кооперативів, товариств), які побудовані відповідно фізичними особами або зазначеними гаражними кооперативами чи товариствами відповідно до законодавства України;

6.1.8. На дачі, гаражі, інші будівлі або приміщення, за які члени цих кооперативів або товариств повністю внесли пайовий внесок;

6.1.9. На гаражі (в т. ч. одно-, двоповерхові, багатоповерхові гаражі, наземні та підземні гаражі), гаражі-автостоянки, автопаркінги та машиномісця в них (в т. ч. розташовані у вбудованих та прибудованих нежитлових приміщеннях в житлових будинках), гаражні бокси на підставі документів, встановлених законодавством України, які підтверджують їх (в т. ч. суб'єктів інвестиційної діяльності) право власності на ці об'єкти нерухомого майна;

6.1.10. На вбудовані та прибудовані нежитлові приміщення у житлових будинках (як частини цих будинків, включно в підвалі, цокольному та технічному поверсі тощо), реконструкція або будівництво яких фінансується Головним управлінням житлового забезпечення;

6.1.11. На об'єкти, зазначені в підпунктах 6.1.1 - 6.1.10 цього пункту, що передані до статутного фонду (у власність) юридичної особи або передані (повернуті) у власність засновникам (учасникам) юридичної особи при виході із складу засновників (учасників);

6.1.12. На об'єкти, зазначені в підпунктах 6.1.1 - 6.1.10 цього пункту, що відповідно до законодавства передані у власність в результаті ліквідації юридичної особи чи реорганізації;

6.1.13. На об'єкти, зазначені в підпунктах 6.1.1 - 6.1.10 цього пункту, які за рішенням комісій з питань поновлення прав реабілітованих повернуто (надано замість конфіскованого) у власність реабілітованим громадянам;

6.1.14. На об'єкти, зазначені в підпунктах 6.1.1 - 6.1.10 цього пункту на підставі документів, встановлених законодавством України, які підтверджують їх право власності на ці об'єкти нерухомого майна.

6.2. Щомісячно до 5-го числа наступного місяця передає Головному управлінню комунальної власності м. Києва інформацію на магнітних носіях за визначеними у додатку 2 цього Положення показниками щодо об'єктів, на які оформлено право власності.

7. Головне управління земельних ресурсів:

 • для оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна підтверджує наявність документів про надання (передачу) земельних ділянок у користування або власність чи оформлення права користування (власності) на них та їх чинність;
 • у разі відсутності документів надає інформацію про стан вирішення питань щодо оформлення права користування або власності на земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, або інформацію про реєстрацію земельної ділянки по матеріалах інвентаризації меж землекористування в м. Києві;
 • присвоює ідентифікаційний код об'єкта нерухомого майна, виходячи з коду земельної ділянки згідно з даними земельного кадастру.

8. Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (далі - БТІ):

 • здійснює технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, виготовляє матеріали технічної інвентаризації, необхідні для оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна;
 • реєструє право власності на об'єкти нерухомого майна, розташовані на території м. Києва;
 • щомісячно до 5-го числа наступного місяця передає Головному управлінню комунальної власності м. Києва інформацію на магнітних носіях за визначеними у додатку 3 до цього Положення показниками щодо об'єктів нежитлового фонду, на які зареєстровані правовстановлюючі документи.

ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

9. Для оформлення права власності та видачі свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна (групу об'єктів) до відповідного органу подається заява по кожній адресі за зразком згідно з додатком 4 до цього Положення, а також матеріали поточної технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, оформлені БТІ.

В разі необхідності орган, який здійснює оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності, може запросити у замовника додаткові документи щодо об'єкта нерухомого майна, або його власника крім тих, що передбачені цим Положенням.

Адреса об'єкта нерухомого майна у всіх поданих документах має бути зазначена однаково. У випадку наявності в поданих документах розбіжностей в частині поштової адреси, або у випадку оформлення права власності на новозбудований об'єкт, в свідоцтвах про право власності зазначається поштова адреса об'єкта, присвоєна відповідним розпорядженням районної у м. Києві державної адміністрації.

10. До заяви та матеріалів технічної інвентаризації додаються:

10.1. Фізичними особами:

 • паспорт, або інший документ, що посвідчує особу (в т. ч. свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку)*;
 • * Фізичними особами - не громадянами України подаються документи, що посвідчують особу, легалізовані в установленому порядку.
 • довідка податкового органу про включення власника до державного реєстру фізичних осіб (присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО);
 • довіреність або інші документи, що дають право представляти власника (при поданні документів представником власника);
 • номер контактного телефону.

10.2. Юридичними особами*:

* Іноземними юридичними особами подаються установчі документи, легалізовані в установленому порядку.

 • свідоцтво про державну реєстрацію (у передбачених законодавством випадках);
 • довідка податкового органу про взяття юридичної особи на облік, як платника податків;
 • довідка відповідного управління статистики про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ України (ЄДРПОУ);
 • статут чи положення про юридичну особу (із змінами та доповненнями);
 • установчий договір про створення (та діяльність) юридичної особи (із змінами та доповненнями) у передбачених законодавством випадках;
 • відповідна нота Міністерства закордонних справ України (по об'єктах для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ, міжнародних міжурядових організацій) або лист Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" (по об'єктах для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій);
 • документ, що підтверджує повноваження керівника або довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
 • довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про те, що об'єкт нерухомого майна, на який оформляється право власності, перебуває на балансі цієї юридичної особи, не проданий, не переданий, не подарований, не обтяжений.

11. Додатково до документів, зазначених в пунктах 9 і 10 цього Положення, для оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності заявниками до Головного управління комунальної власності м. Києва надаються:

11.1. На новозбудовані, перебудовані або реконструйовані нежитлові будинки та приміщення, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх частини, на вбудовані в житлові будинки та прибудовані до житлових будинків нежитлові приміщення, як частини цих будинків, в тому числі на об'єкти спільної власності, внаслідок перебудови чи реконструкції в яких змінились належні власникам частки:

 • правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на об'єкт нерухомого майна на момент початку перебудови, реконструкції, зареєстрований в БТІ (відносно перебудованих та реконструйованих об'єктів);
 • передбачені законодавством документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт, оформлені (видані, укладені) в установленому порядку (за виключенням випадків оформлення права власності на приміщення);
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий управлінням держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації;
 • акт приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому порядку (у відповідних випадках затверджений місцевим органом виконавчої влади та зареєстрований в управлінні держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації);
 • перелік інвесторів, які приймали участь в будівництві, перебудові чи реконструкції (за наявності сторонніх інвесторів);
 • документи про передачу функцій замовника (якщо таке мало місце);
 • довідка Головного управління економіки та розвитку міста Київської міської державної адміністрації про виконання умов щодо передачі коштів у порядку пайової участі на розвиток галузей соціальної або інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених актами місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • довідка Головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації про розрахунок по передачі житла (у відповідних випадках);
 • документи, що підтверджують фінансування будівництва, перебудови або реконструкції об'єкта (платіжні доручення або інші документи);

11.2. На будинки або їх частини (приміщення), що побудовані в результаті інвестиційної діяльності, в тому числі на умовах пайової участі інвесторів - документи, зазначені в підпункті 11.1 цього пункту, а також:

 • договір про інвестування будівництва, перебудови чи реконструкції об'єкта, в т. ч. в порядку пайової участі (інвестиційний договір тощо);
 • документи, які підтверджують фінансування будівництва (перебудови, реконструкції) об'єкта, в т. ч. в порядку пайової участі;
 • акт прийому-передачі об'єкта у власність інвестора;

11.3. На об'єкти, передані до статутного фонду юридичної особи:

 • документи, передбачені підпунктами 10.1 чи 10.2 пункту 10 цього Положення щодо засновника, внеском якого до статутного фонду заявника був об'єкт нерухомого майна, при цьому в статутних документах заявника має бути обов'язково зазначено про внесення до статутного фонду цього об'єкта нерухомого майна, його адреса та площа;
 • рішення компетентного органу юридичної особи, що передала об'єкт до статутного фонду, про участь в товаристві та про передачу об'єкта із зазначенням його адреси та площі;
 • документи, які підтверджують право власності засновника (учасника) на об'єкт нерухомого майна на момент передачі до статутного фонду підприємства (господарського товариства);
 • акт прийому-передачі об'єкта від засновника (учасника) до (статутного фонду) юридичної особи;

11.4. На об'єкти, передані (повернуті) засновникам (учасникам) у юридичної особи у власність при виході із складу засновників (учасників):

 • документи, передбачені підпунктом 10.2. пункту 10 цього Положення щодо юридичної особи, яка передає об'єкти засновнику (учаснику), що виходить із складу засновників (учасників);
 • нотаріально засвідчена заява фізичної особи або рішення компетентного органу юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
 • рішення компетентного органу юридичної особи про задоволення поданої заяви про вихід із числа засновників (учасників) та передачу у власність об'єкта;
 • документи, що підтверджують право власності юридичної особи, що передала об'єкт заявнику у власність, до такої передачі;
 • акт прийому-передачі об'єкта заявнику у власність;

11.5. На об'єкти, передані у власність (до статутного фонду) суб'єктів підприємницької діяльності у процесі приватизації (корпоратизації):

 • рішення відповідного органу місцевого самоврядування (виконавчої влади) або наказ відповідного органу приватизації про приватизацію (корпоратизацію) підприємства (організації);
 • план приватизації (із змінами та доповненнями);
 • документи, які підтверджують завершення приватизації (наказ, розпорядження, акт передачі акцій, сертифікати тощо);
 • витяг з відомості результатів інвентаризації нерухомого майна, яке було передано до статутного фонду відкритого акціонерного товариства та є його власністю, наданий органу приватизації, або перелік нерухомого майна, переданого до статутного фонду, оформлений згідно з додатком до наказу Фонду державного майна України від 22.07.98 N 1450 "Про затвердження Порядку підтвердження права власності на нерухоме майно".

11.6. На об'єкти, що відповідно до законодавства передані у власність заявника в результаті ліквідації юридичної особи:

 • документ, який підтверджує належність об'єкта на праві власності юридичній особі, яку ліквідовано (до її ліквідації);
 • рішення компетентного органу про ліквідацію юридичної особи (постанова арбітражного суду про визнання банкрутом);
 • рішення ліквідаційної комісії чи іншого компетентного органу, що проводить ліквідацію, про передачу об'єкта у власність;
 • акт прийому-передачі об'єкта у власність;
 • довідка про виключення юридичної особи з державного реєстру;

11.7. На об'єкти, які в установленому порядку переведені із житлових в нежитлові:

 • правовстановлюючий документ, який підтверджував право власності заявника на об'єкт як житловий, зареєстрований в БТІ;
 • розпорядчий документ відповідного органу про переведення об'єкта з житлового в нежитловий;
 • у разі, якщо проведено переобладнання, перебудову, реконструкцію об'єкта, в результаті якого змінилась його площа, надаються розпорядчі та інші дозвільні документи, що підтверджують правомірність таких дій;
 • технічний паспорт на об'єкт до переведення його з житлового в нежитловий;

11.8. На об'єкти, що перейшли у власність правонаступникам реорганізованих юридичних осіб:

 • рішення компетентного органу про реорганізацію юридичної особи;
 • документи, що підтверджують право власності юридичної особи на об'єкт, зареєстровані в БТІ;

11.9. На об'єкти державної та комунальної власності, які в установленому порядку включені до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (в т. ч. ті, що належать на праві повного господарського відання чи оперативного управління юридичним особам, включеним до переліку об'єктів, що підлягають приватизації); передаються в установленому порядку під заставу; належать на праві повного господарського відання чи оперативного управління державним та комунальним підприємствам (організаціям), що ліквідуються, в т. ч. визнаним в установленому порядку банкрутами:

 • документ, що підтверджує повноваження заявника вирішувати питання, пов'язані з оформленням права власності на об'єкти нерухомості (у відповідних випадках);
 • рішення органу місцевого самоврядування чи наказ Фонду державного майна України про приватизацію (відчуження) об'єкта (у відповідних випадках);
 • наказ органу, уповноваженого управляти відповідним об'єктом, про закріплення об'єкта на праві повного господарського відання (оперативного управління) або інші документи, що підтверджують належність майна юридичній особі;
 • договір купівлі-продажу майна в процесі приватизації (у разі оформлення права власності на об'єкти, в яких розташоване таке майно);
 • договір оренди об'єкта (при наявності);
 • дозвіл органу, уповноваженого управляти майном, на передачу об'єкта під заставу (у відповідних випадках);
 • рішення компетентного органу про ліквідацію юридичної особи (постанова арбітражного суду про визнання банкрутом);
 • рішення органу, що здійснює ліквідацію (процедуру банкрутства) про реалізацію об'єкта нерухомого майна.

12. Додатково до документів, зазначених в пунктах 9 і 10 цього Положення, для оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності заявниками до Головного управління житлового забезпечення надаються:

12.1. На перебудовані або реконструйовані квартири (в тому числі у випадках об'єднання квартир) багатоквартирних будинків:

 • рішення місцевого органу виконавчої влади про надання дозволу на перебудову або реконструкцію об'єкта;
 • проектна документація;
 • акт приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію після перебудови або реконструкції, оформлений в установленому порядку;
 • документ, встановлений законодавством України, який підтверджує їх право власності на цей об'єкт до перебудови або реконструкції;
 • довідка про неперебування під забороною перебудованих, реконструйованих квартир до їх перебудови чи реконструкції;
 • письмова згода співвласників (власників частин) об'єкта про оформлення права власності з видачею свідоцтв про спільну сумісну власність чи спільну часткову власність на об'єкт або про власність на частини об'єкта із зазначенням частин (у відповідних випадках).

12.2. На новозбудовані, перебудовані та реконструйовані багатоквартирні житлові будинки:

 • передбачені законодавством документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт, оформлені (видані, укладені) в установленому порядку;
 • рішення відповідного органу про надання дозволу на будівництво (перебудову, реконструкцію) об'єкта (у відповідних випадках);
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий управлінням держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації;
 • документи про передачу функції замовника (у відповідних випадках);
 • документи, які підтверджують фінансування будівництва (перебудови або реконструкції) об'єкта;
 • перелік інвесторів, які приймали участь у будівництві, перебудові чи реконструкції (у відповідних випадках);
 • довідка Головного управління економіки та розвитку міста Київської міської державної адміністрації про виконання умов щодо передачі коштів у порядку пайової участі на розвиток галузей соціальної або інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених актами місцевих органів державної виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;
 • акт приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію, оформлений в установленому порядку;
 • документи, які підтверджують присвоєння новозбудованому об'єкту поштової адреси;
 • довідка про передачу Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) частини житла відповідно до рішень Київради;

12.3. На малоповерхові житлові будинки і котеджі, побудовані за кошти членів (у складі) колективів індивідуальних забудовників малоповерхового і котеджного будівництва:

 • документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт, видані (оформлені) в установленому порядку;
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий управлінням держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації;
 • довідка колективу індивідуальних забудовників малоповерхового і (чи) котеджного будівництва про членство в цьому колективі індивідуальних забудовників;
 • акт приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію, оформлений в установленому порядку;

12.4. На квартиру, яку було надано в користування члену житлового, житлово-будівельного кооперативу чи товариства, за яку член цього житлового, житлово-будівельного кооперативу чи товариства повністю вніс пайовий внесок:

 • довідка житлового, житлово-будівельного кооперативу чи товариства про членство в кооперативі, товаристві та повне внесення цим членом кооперативу, товариства пайового внеску;
 • ордер;

12.5. На об'єкти житлового фонду (в т. ч. частини житлових будинків або квартири), комори в житлових будинках, що побудовані за кошти суб'єктів інвестиційної діяльності та передані їм у власність в установленому законодавством України порядку:

 • договір, який підтверджує інвестиційну (в т. ч. дольову) участь у будівництві або реконструкції об'єкта;
 • документи, які підтверджують фінансування об'єкта будівництва або реконструкції в порядку інвестиційної (в т. ч. дольової) участі відповідно до зазначеного інвестиційного договору;
 • акт приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію, оформлений в установленому порядку;
 • перелік інвесторів (для суб'єктів інвестиційної діяльності, які залучають інших інвесторів);
 • акт прийому-передачі об'єкта;
 • довідка про джерела фінансування (для юридичних осіб);

12.6. На квартири, які надані юридичним чи фізичним особам в установленому порядку у власність замість їх власних, які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, що підлягають реконструкції чи знесенню:

 • рішення органу виконавчої влади про реконструкцію чи знесення житлового будинку;
 • належно оформлені документи щодо надання цим особам квартир замість їх власних;
 • оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, що підлягають реконструкції чи знесенню;
 • довідка про неперебування під забороною квартир, які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, що підлягають реконструкції чи знесенню;

12.7. На окремо збудовані гаражі, розташовані на території багатоповерхової несадибної житлової забудови, капітальні споруди, які знаходяться на територіях гаражних кооперативів чи товариств (крім гаражів членів цих кооперативів, товариств), які побудовані відповідно фізичними особами або зазначеними гаражними кооперативами чи товариствами відповідно до законодавства:

 • рішення відповідного органу про надання дозволу на будівництво об'єкта або передбачені законодавством документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт, оформлені (видані, укладені) в установленому порядку;

12.8. На дачі, гаражі, інші будівлі або приміщення, які були надані в користування членам дачних, гаражних чи інших кооперативів або товариств, за які члени цих кооперативів або товариств повністю внесли пайовий внесок:

 • довідка дачного, гаражного чи іншого кооперативу або товариства про членство в цьому кооперативі чи товаристві, про повне внесення пайового внеску членом кооперативу або товариства;

12.9. На гаражі (в т. ч. одно-, двоповерхові, багатоповерхові гаражі, наземні та підземні гаражі), гаражі-автостоянки, автопаркінги та машиномісця в них (в т. ч. розташовані у вбудованих та прибудованих нежитлових приміщеннях в житлових будинках), гаражні бокси на підставі документів, встановлених законодавством України, які підтверджують їх (в т. ч. суб'єктів інвестиційної діяльності) право власності на ці об'єкти нерухомого майна:

 • передбачені законодавством документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт, оформлені (видані, укладені) в установленому порядку;
 • рішення відповідного органу про надання дозволу на будівництво (перебудову, реконструкцію) об'єкта (у відповідних випадках);
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий управлінням держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації;
 • акт приймальної комісії про прийняття об'єкта в експлуатацію, оформлений в установленому порядку;
 • перелік інвесторів (для суб'єктів інвестиційної діяльності, які залучають інших інвесторів);
 • довідка про джерела фінансування (для юридичних осіб);
 • довідка про сплату повної вартості об'єкта нерухомого майна (для фізичних та юридичних осіб);
 • договір та документи, які підтверджують інвестиційну (в тому числі, пайову) участь у будівництві об'єкта;
 • акт прийому-передачі об'єкта нерухомого майна (у відповідних випадках);

12.10. На вбудовані та прибудовані нежитлові приміщення у житлових будинках (як частини цих будинків, включно в підвалі, цокольному та технічному поверсі тощо), реконструкція або будівництво яких фінансується Головним управлінням житлового забезпечення:

 • витяг з наказу начальника Головного управління житлового забезпечення;
 • інвестиційна угода;
 • документи, які підтверджують сплату коштів або внесення інвестицій в іншій формі (у відповідних випадках - платіжні документи, накладні тощо).

12.11. На об'єкти, які передані до статутного фонду (у власність) юридичної особи або передані (повернуті) у власність засновникам (учасникам) юридичної особи при виході із складу засновників (учасників):

 • установчі документи юридичної особи (із змінами та доповненнями);
 • акт прийому-передачі об'єкта нерухомого майна;
 • документ, який підтверджував право власності фізичних чи юридичних осіб на об'єкт нерухомого майна, що внесений до статутного фонду юридичної особи, до внесення його до статутного фонду юридичної особи (у відповідних випадках);
 • довідка про неперебування об'єкта під забороною;
 • рішення вищого органу юридичної особи (власників) юридичної особи про передачу (повернення) об'єкта у власність засновникам (учасникам) юридичної особи при виході із складу засновників (учасників);
 • акт прийому-передачі об'єкта нерухомого майна із посиланням на заяву фізичної особи чи клопотання юридичної особи із зазначенням відсутності інших майнових претензій один до одного;
 • нотаріально завірена заява про вихід зі складу засновників підприємства (для фізичних осіб);
 • документ, який підтверджував право власності на об'єкт нерухомого майна юридичної особи, із складу якого вийшла юридична чи фізична особа;

12.12. На об'єкти, які відповідно до законодавства України передані у власність в результаті ліквідації юридичної особи:

 • установчі документи ліквідованої юридичної особи;
 • рішення відповідного органу про ліквідацію юридичної особи;
 • копія рішення органу виконавчої влади про скасування державної реєстрації;
 • довідка управління статистики про виключення з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);
 • акт прийому-передачі об'єкта;
 • акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затверджений в установленому порядку;
 • документ, який підтверджував право власності ліквідованої юридичної особи на об'єкт нерухомого майна;
 • довідка про неперебування об'єкта під забороною;

12.13. На об'єкти, які відповідно до законодавства повернуто (надано замість конфіскованого) у власність реабілітованим особам:

 • рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення (надання замість конфіскованого іншого) об'єкта реабілітованій особі;
 • документ (акт прийому-передачі тощо), що підтверджує повернення об'єкта нерухомого майна реабілітованій особі на підставі рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих;
 • рішення Київської міської ради про надання реабілітованій особі іншого об'єкта замість конфіскованого.

13. Додатково до документів, зазначених в пунктах 9 і 10 цього Положення, для оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані житлові будинки (в тому числі з господарськими будівлями і спорудами) (крім багатоквартирних житлових будинків несадибного типу та малоповерхових житлових будинків і котеджів, побудованих за кошти членів (у складі) колективів індивідуальних забудовників малоповерхового і котеджного будівництва) заявниками до районних у м. Києві державних адміністрацій надаються:

 • правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на об'єкт на момент початку перебудови, реконструкції, зареєстрований в БТІ (відносно перебудованих та реконструйованих об'єктів);
 • передбачені законодавством документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт, оформлені (видані, укладені) в установленому порядку (за виключенням випадків оформлення права власності на приміщення);
 • рішення відповідного органу про надання дозволу на будівництво (перебудову, реконструкцію) об'єкта (у відповідних випадках);
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий управлінням держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації;
 • архітектурно-планувальне завдання;
 • акт прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому порядку;
 • документи, які підтверджують присвоєння новозбудованому об'єкту поштової адреси.

14. Для виготовлення матеріалів поточної технічної інвентаризації на об'єкт заявник звертається до БТІ.

15. Документи, на підставі яких оформляються свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомості, надаються в оригіналах або нотаріально посвідчених копіях, копіях, відповідність яких оригіналу перевіряють та засвідчують працівники органу, який оформляє право власності.

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ПОДАННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

16. Заява та документи реєструються у Книзі прийому-видачі документів, що ведеться за зразком згідно з додатком 5 до цього Положення.

17. Орган, який здійснює оформлення права власності, відмовляє в прийомі та реєстрації заяви та документів у разі надання неповного комплекту документів.

18. Документи розглядаються в термін не більше 20 календарних днів. У разі, якщо в процесі розгляду документів до заявника виникають додаткові питання, які необхідно з'ясувати, його повідомляють про це особисто або в письмовій формі, а термін розгляду документів відповідно продовжується до 45 днів.

19. За результатами розгляду наданих замовником документів орган, який здійснює оформлення права власності, видає наказ (розпорядження) про оформлення права власності та видачу свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна або надсилає обгрунтоване письмове повідомлення заявнику про відмову в оформленні права власності.

20. Орган, який здійснює оформлення права власності, відмовляє в оформленні права власності у таких випадках:

 • надання неналежно оформленого комплекту документів;
 • наявність інформації щодо накладення арешту, інших обмежень на об'єкт нерухомого майна чи спору, в тому числі судового;
 • ненадання заявником протягом встановленого для розгляду документів терміну пояснень (документів) відповідно до п. 18 цього Положення.

Відмова в оформленні права власності може бути оскаржена у судовому порядку.

21. Свідоцтва про право власності оформляються на об'єкти нерухомого майна усіх форм власності та видаються за зразками згідно з додатками 6, 7, 8 до цього Положення.

22. Дублікат свідоцтва про право власності оформляється у разі втрати оригіналу свідоцтва на підставі звернення заявника та архівних документів, що зберігаються в органах, які видали свідоцтво про право власності, а також довідки з органу внутрішніх справ (якщо законодавством передбачено обов'язкове повідомлення цих органів про втрату (викрадення) оригіналу свідоцтва).

У зверненні зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.

Дублікат свідоцтва видається з позначкою "Дублікат". Втрачений оригінал свідоцтва анулюється наказом (розпорядженням) відповідного органу про видачу дубліката свідоцтва. При цьому в Книзі прийому-видачі документів робиться новий запис, а на попередньому записі робиться відмітка про анулювання втраченого оригіналу свідоцтва. Документи, пов'язані з видачею дубліката свідоцтва, включаються до складу справи, сформованої під час оформлення права власності на об'єкт нерухомості.

23. У разі допущення орфографічної помилки, неточності запису, невідповідності площі об'єкта, інших обгрунтованих обставин, виявлених після оформлення та видачі заявнику свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомості орган, який оформляв право власності, видає наказ (розпорядження) про внесення відповідних змін у це свідоцтво або про видачу нового свідоцтва та анулювання попереднього. У разі видачі нового свідоцтва та анулювання попереднього в Книзі прийому-видачі документів робиться новий запис, а на попередньому записі робиться відмітка про анулювання попереднього свідоцтва. Документи, пов'язані з видачею нового свідоцтва, включаються до складу справи, сформованої під час оформлення права власності на об'єкт нерухомості.

Новому свідоцтву присвоюється новий номер і нова дата видачі.

Нове свідоцтво, видане взамін анульованого, підлягає реєстрації в Київському міському бюро технічної інвентаризації.

Видача нового свідоцтва замість того, що підлягає анулюванню з вини органу, який його видав, здійснюється безкоштовно.

24. У разі оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна, який уже був зареєстрований в БТІ на підставі попереднього правовстановлюючого документа, оригінал попереднього правовстановлюючого документу вилучається органом, який оформлює право власності, і зберігається у справах цього органу.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КНИГИ ПРИЙОМУ-ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

25. Облік власників об'єктів нерухомого майна здійснюється на паперових та магнітних носіях.

В разі наявності розбіжностей перевага надається інформації, що зберігається на паперових носіях.

26. Книги прийому-видачі документів ведуться окремо для юридичних і фізичних осіб відповідно до видів об'єктів нерухомості. Номери записів у кожній книзі ведуться з першого номера.

27. Після закінчення книги прийому-видачі документів по тому чи іншому виду об'єктів заводиться нова книга, записи у якій продовжують нумерацію попередньої книги прийому-видачі документів.

28. Книга прийому-видачі документів повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою органу, який здійснює оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна.

29. Документи, на підставі яких видано свідоцтво про право власності на об'єкти нерухомого майна, підшиваються в окремих папках-справах. На кожній справі зазначається номер, який співпадає з номером запису в Книзі прийому-видачі документів, адреса та реквізити власника об'єкта нерухомості.

В кожній справі зазначається перелік документів, на підставі яких оформлено право власності на об'єкт нерухомого майна.

Відпрацьовані справи зберігаються в архіві органу, який оформляє право власності на об'єкти нерухомого майна постійно.

Відповідальність за зберігання справ несе особа органу, який здійснює оформлення права власності, призначена наказом цього органу.

Приміщення архіву, в якому зберігаються справи щодо оформлення права власності, має бути ізольованим, сухим, обладнане стелажами для зберігання документів, охоронною і протипожежною сигналізацією, а по закінченні робочого дня опечатуватись.

Періодично, але не рідше одного разу на рік, а також при зміні відповідальної за зберігання справ особи, комісією, створеною органом, який оформляє право власності, проводиться інвентаризація, в результаті якої виявляється наявність і повнота справ, що зберігаються, і відповідність їх кількості, зазначеній в книгах прийому-видачі документів та реєстрі власників об'єктів нерухомості.

30. По юридичних та фізичних особах окремо, але незалежно від виду об'єкта нерухомого майна, на який оформлено право власності та видано свідоцтво, ведеться алфавітний журнал, в якому зазначається:

 • порядковий номер запису;
 • прізвище, ім'я та по-батькові власника (або назва юридичної особи-власника);
 • адреса об'єкта, на який оформляється право власності;
 • номер книги прийому-видачі документів;
 • номер запису в книзі прийому-видачі документів;
 • серія, номер свідоцтва про право власності.

31. На підставі документів, які надаються власником для оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна, органами, які оформлюють право власності, ведуться інформаційно-комп'ютерні реєстри власників об'єктів нерухомості.

Ведення загальноміського інформаційно-комп'ютерного реєстру власників об'єктів нерухомості (Загальноміський реєстр) покладається на Головне управління комунальної власності м. Києва.

Загальноміський реєстр нерухомого майна являє собою банк даних, складовими частинами якого є:

 • адресні дані про об'єкти нерухомості;
 • основні відомості про власників нерухомого майна;
 • основні технічні та вартісні характеристики об'єктів;
 • основні параметричні характеристики земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомості;
 • архівні дані про власників об'єктів нерухомості;
 • відомості про обстеження та обмеження (сервітути) нерухомості.

База даних загальноміського реєстру нерухомого майна включає основні показники інформаційних фондів всіх органів, які оформляють право власності згідно з цим Положенням.

Заступник голови
В. Ромашко