ДОВІРЕНІСТЬ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Я, ..........., що зареєстрований і проживаю за адресою: ..........., цією довіреністю уповноважую ........., який проживає в .......... вчинити наступні правочини від мого імені:

ОФОРМИТИ МОЇ СПАДКОВІ ПРАВА на майно, яке залишилося після смерті мого чоловіка – ........, померлого ........ року (проживав разом зі мною ............).

ОФОРМИТИ державну реєстрацію права власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину.

ОТРИМАТИ свідоцтво про право на спадщину з відміткою про реєстрацію.

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ перед всіма юридичними та фізичними особами з вище перелічених питань.

Для виконання цієї довіреності уповноважую її подавати від мого імені заяви та документи для прийняття спадщини, отримувати довідки та документи, розписуватись за мене, розраховуватись за мене, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, що необхідні для виконання цієї довіреності.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною - довірителем та повіреним.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 247 - 250, 1000-1010 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

ПІДПИС ...................

Місто ........, ....... року. Ця довіреність посвідчена мною, ......... нотаріусом ....... нотаріального округу. Довіреність підписана ........ у моїй присутності. Особу його(її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № .........

Стягнуто плати : .............

........ НОТАРІУС