Довіреність на ведення судових справ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Я, ....................., що зареєстрований і проживаю за адресою: м. ......, вул. .... кв. ...., цією довіреністю уповноважую ................, який проживає в м. ........, вул. .... кв. ...., вчиняти наступні правочини від мого імені:

  • ВЕСТИ МОЇ СУДОВІ СПРАВИ в усіх судових установах і з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі (без виключень), в тому числі з правом передачі справи в третейський суд, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.
  • ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ перед всіма фізичними та юридичними особами.

Для виконання цієї довіреності уповноважую його подавати від мого імені заяви, одержувати довідки та документи (рішення, постанови, тощо), знайомитись з матеріалами справ, здійснювати витяги та знімати копії процесуальних документів, вести переговори, в т.ч. надавати докази, усні та письмові пояснення, підписуватись за мене при виконання цієї довіреності, оскаржувати рішення та дії правоохоронних органів, інших посадових осіб, а також вчиняти інші юридично-значимі дії дії.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною - довірителем та вказаним представником.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 247 - 250 , 1000-1010 Цивільного кодексу України, ст. 44 ЦПК України (1618-15), ст. 115 ЦПК України мені роз’яснено.

Довіреність видана строком на .................., тобто по ........... року.

ПІДПИС ..............

Місто ......., ............. року. Ця довіреність посвідчена мною, ........., ............ нотаріусом ............. нотаріального округу. Довіреність підписана .............. у моїй присутності. Особу його(її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ......

Стягнуто плати: ..............

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС