Договір купівлі - продажу житлового будинку (з розстрочкою платежу)

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства щодо недійсності правочину, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, ми, з однієї сторони, .........., ідентифікаційний номер ..........., мешкаю за адресою: ............ (надалі — Продавець), і

............., ідентифікаційний номер .............., мешкаю за адресою: ............, з другої сторони (надалі— Покупець),

уклали цей договір про таке:

 1. Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти належний Продавцю на праві приватної власності ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК з господарськими будівлями за № ..... (........), що знаходиться по вулиці ........ в місті .......
 2. Відчужуваний житловий будинок з господарськими будівлями складається з будинку з прибудовою літ."A"- дерев'яного, обкладеного цеглою, жилою площею ........ кв.м; при ньому є такі господарські будівлі: літня кухня літ. "Б", сарай літ. "Г", сарай: літ. "В", літ. "Д", літ. "Е", льох літ. "П", убиральня літ. "У", колодязь літ."к", ворота літ."N 1", згідно з ..........., виданою ......... бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкти нерухомого майна ....... року за № ......
 3. Відчужуваний житловий будинок з господарськими будівлями належить продавцю на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ..............., ............ нотаріусом .......... нотаріального округу ........... року за ............, зареєстрованого ......... року у ............ бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкти нерухомого майна у реєстровій книзі № ......., за реєстровим № ......
 4. Продаж цей за домовленістю сторін вчинено за суму ....... (.........) гривень. За домовленістю сторін встановлений такий порядок розрахунків між ними із сплати ціни за житловий будинок з надвірними будівлями: ...... (..........) гривень сплачені Покупцем Продавцю під час оформлення цього договору. Сторони підтверджують факт сплати цього платежу; за проданий житловий будинок з господарськими будівлями. Покупець для сплати залишку ціни будинку здійснює єдиний платіж за наступним графіком у такому розмірі: до .......... року - ....... (............) гривень.
 5. Розрахунок має бути здійснено в ........ з одночасним підтвердженням цього факту письмовою заявою Продавця, що є невід'ємною частиною цього договору, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.
 6. Право власності на житловий будинок з господарськими будівлями переходить до Покупця з моменту державної реєстрації.
 7. Індексована вартість відчужуваного житлового будинку з господарськими будівлями з урахуванням діючої індексації складає ....... (..........) гривень згідно з ..........
 8. Продавець стверджує, що житловий будинок з господарськими будівлями, який є предметом цього договору, на момент його укладання нікому не проданий, не подарований, не відчужений іншим засобом, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього, а також прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України немає, як внесок до статутного фонду інших юридичних осіб не внесений, земельна ділянка на якій він розташований, не є власністю (Покупцю роз'яснено зміст ст.120 Земельного кодексу України про необхідність приватизувати земельну ділянку, на якій розташований будинок з надвірними будівлями, який є предметом цього договору).
 9. Відчужуваний житловий будинок з господарськими будівлями оглянутий мною. Покупцем. Недоліки, або дефекти, що перешкоджали б його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлені не були. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного будинку Покупець не має і приймає його в технічному стані, придатному за цільовим призначенням.
 10. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру уявного та удаваного правочину.
 11. Продавець свідчить, що на момент укладання цього правочину неповнолітніх чи непрацездатних дітей у нього немає. Сторонам нотаріусом роз'яснено зміст ст.203 Цивільного Кодексу України.
 12. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього договору, сторони сплачують в рівних частинах.
 13. Цей договір укладено в двох примірниках, з яких один залишається в справах ........ нотаріуса ......., ........... нотаріального округу, а другий видається Покупцю.
 14. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством. Таке ж правило діє у разі протиріччя цього договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.
 15. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

Підписи сторін:

(ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА)