Акт приймання продукції (товарів) за якістю

..... р.

Місце складання акту приймання продукції (товарів) .....

Час початку приймання продукції(товарів) .......

Час закінчення приймання .......

Комісія у складі:

........

........

Комісія ознайомлена з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю.

Назва постачальника ........

Назва та адреса відправника (виробника) ...........

Дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника відправника (виробника).....

Дата і номер договору (наряду) на поставку продукції (товарів) .......

Дата і номер рахунку - фактури .......

Дата і номер транспортної накладної

Станція і дата відправлення .......

Станція (порт, пристань) призначення і дата прибуття продукції (товарів) .......

Час видачі вантажу органом транспорту

Час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів ....

Дата і номер комерційного акту ........

Час доставки вантажу на склад отримувача ........

Умови збереження продукції на складі отримувача до складання акта .......

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркірування тари, у чиїй тарі, упаковці пред'явлено для огляду продукцію (відправника чи виробника)........

Дата розкриття тари та упаковки

Зауваження щодо маркірування, тари, упаковки, а також кількість продукції, якої стосується кожен із виявлених недоліків ...........

Якщо проводилася вибіркова перевірка продукції (на якій підставі: ....)

За чиїми пломбами (відправника чи органу транспорту) відвантажена й надійшла продукція, справність пломб, відбитки на них .......

Транспортне або відправницьке маркірування місць (за документом і фактично) ......

Наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях ......

Відмітка про видачу вантажу в порядку ст. ..... Статуту залізниць ......

Кількість (вага), повне найменування та перелік продукції, пред'явленої до перевірки, а також фактично перевіреної ..........

Вказати продукцію, гатунок якої не відповідає гатунку, зазначеному в документі, що посвідчує її якість ..........

Детальний опис виявлених недоліків та їх характер ........

Підстави, за якими продукція переводиться у нижчий гатунок, з посиланням на стандарт, технічні умови, інші обов'язкові правила ......

Кількість некомплектної продукції, перелік частин, вузлів та деталей, яких не вистачає, та їх вартість .......

Номери ГОСТів, технічних умов, креслень, зразків (еталонів), за якими здійснювалася перевірка якості продукції .......

Номер бракувальника підприємства - виробника продукції, якщо на продукції такий номер наявний .....

Чи зроблено відбір зразків (проб) і куди їх направлено ........

Інші дані, які, на думку комісії, необхідно зазначити в акті для підтвердження неналежної якості .....

Висновки комісії про характер виявлених дефектів у продукції та причини їх появи .......

Члени комісії попереджені про відповідальність за підписання акту, що містить дані, які не відповідають дійсності.

Підписи членів комісії: ........

Представник постачальника (незацікавленої організації, громадськості): ......